Pozvánka na mezinárodní workshop MAS zaměřený na společnou tvorbu strategií a projektů

23. 8. 2014: Pozvánka (PDF; německy) na mezinárodní workshop pracovníků a členů MAS zaměřený na společnou tvorbu strategií MAS (SCLLD) a případných projektů spolupráce pro české a německé MAS.

V rámci příprav na nové programové období pořádá MAS Sokolovsko o.p.s. mezinárodní workshop pracovníků a členů MAS zaměřený na společnou tvorbu strategií MAS (SCLLD) a případných projektů spolupráce pro české a německé MAS.

Tímto si Vás dovoluji srdečně pozvat k účasti na tomto setkání, na které jsou pozváni také zástupci LAG (MAS) z Bavorska a Saska. Zde je více informací (PDF), popř. v němčině. Také navštivte naši stránku věnovanou projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko.

Termín: 26. 8. 2014 v 10:00 hodin
Místo: Statek Bernard, Královské Poříčí

Program a možná témata k diskuzi:

  • Zhodnocení předchozího období z pohledu využití mezinárodní spolupráce
  • Příprava možných společných projektů spolupráce
  • Společná SWOT analýza do SCLLD
  • Přenos informací

propagace