2. výzva pro podávání žádostí o udělení regionální značky “Original product of Sokolovsko”

Mikroregion Sokolov – východ vyhlašuje 2. výzvu pro podávání žádostí o udělení regionální značky “Original product of Sokolovsko”, o kterou mohou požádat místní producenti (živnostníci, zemědělci, malé a střední firmy), kteří splní kritéria oprávněnosti jak pro výrobce, tak pro výrobek.

Cílem značky je podpořit regionální produkci řemeslných výrobků a potravin a zvýšení povědomí o místních výrobcích a producentech. Chceme společně dokázat, že na Sokolovsku stále žije celá řada zručných řemeslníků a zodpovědných producentů místních produktů.

Žádost o udělení značky se odevzdává do Infocentra na Statku Bernard v Královském Poříčí nejpozději do 29. května 2015 do 18:00 hod.

Veškeré informace najdete na stránkách mikroregionu zde.

letak